Särskilda resevillkor

Vi följer avtalet om Allmänna Resevillkor som är fastställt av Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins samarbetsorganisation. Dock skiljer sig våra villkor åt när det gäller ersättningsnivåerna vid avbeställning av resa. Vi rekomenderar att Du tecknar ett fullgott avbeställningsskydd.

Vi har genom Sparbanken i Skaraborg ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet (08-7000800). 

Nedan följer de viktigaste villkoren som gäller för våra resor:

Anmälan till resan

När Du har bestämt Dig för en resa kontaktar Du oss och inom en vecka skickar vi mer information samt inbetalningskort för anmälningsavgiften (f.n. 2000 kr). Vi vill ha en kopia av passets uppslag gällande personinformation i samband med att anmälningsavgiften erläggs. När anmälningsavgiften är betald så är Din bokning säkrad. Slutbetalningen av resan skall vara oss tillhanda senast 45 dagar innan avresa.

Avbeställning

Om resan avbeställs tidigare än 45 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften (f.n. 2000 kronor). Om resan avbeställs mellan 45 och 30 dagar innan avresan skall resenären betala 50% av resans pris. Vid avbeställning mindre än 30 dagar innnan avresan skall resenären erlägga resans hela pris. Avbeställning skall meddelas skriftligen via post med bifogat läkarintyg.

Enkelrumstillägg

Om Du önskar logeras i enkelrum så betalar Du ett tillägg för detta i samband med slutbetalningen.

För det mesta så kan två enskilda resenärer dela rum men ibland så går inte det att ordna och därför får de som reser ensamma men begärt inkvartering i dubbelrum vara beredda att betala enkelrumstillägg om det inte finns någon annan resenär att dela rum med. Detta meddelas senast 45 dagar före resans avgång.

Inställd resa

Om antalet anmälda till en resa understiger 7 personer kan resan ställas in. Detta meddelas minst 45 dagar innan avresan. Vid inställd resan återbetalas alla erlagda betalningar till resenären inkl. anmälningsavgiften.

Prisändringar

Arrangören har rätt att ändra priset på resan på grund av kostnadsförändringar vad gäller valutakurser, transportkostnader, skatter och avgifter som ingår i resan. Om priset för resan ändras har Du som resenär rätt att avboka resan och får då tillbaka alla erlagda betalningar inklusive anmälningsavgift. Prisändring sker senast 30 dagar innan avresa.

Pass & Reseförsäkring

Resenären ansvarar själv för att pass är giltligt, minst 6 månader efter hemkost. Du är skyldig att ha en reseförsäkring där hemtransport ingår.

Vaccinationer

Du ansvarar själv för att eventuella nödvändiga vaccinationer och tar med Dig det gula vaccinationskortet på resan.

Flygbiljett och resebevis

Flygbiljetten och Resebevis skickas till Dig ca 2 veckor innan avresan och. Du är själv ansvarig för att kontrollera biljett och resebevis innan resan, likaså ansvarar Du själv för biljetten under resans gång.

Avresa och samling

Avresa sker från anslutningsort i Norden och vi samlas på Limas flygplats, utanför pass och tullkontroll där svensk färdledare väntar. Om svensk färdledare åker med från Sverige är dennas avreseort Göteborg.